Rapportage Fred Milani

Rapportage Fred Milani

IUGA

PP22 – Postoperative bowel habits in women following vaginal reconstructive surgery.

PP24 – The effect of sacrospinous hysteropexy vs. hysterectomy on health related

quality of life, functional outcome and sexual function.

PP25 – Traditional repair versus mesh augmentation: estimating the trade-off between

re‐operation for mesh exposure vs. re‐operation for recurrent prolapse.

PP26 – RCT of prophylactic ureteral stent placement during uterosacral ligament

suspension.

PP27 – Native tissue repair versus mesh for trans‐vaginal POP surgery: 5‐year follow up

RCT.

 

ICS

OP 004 – Effects of Pelvic Floor Muscle training and pessary treatment in

women > 55 yearswith advanced POP.

OP 367 – Comparative estimates of long-term effectiveness of transvaginal uterosacral

colpopexy versus minimally invasive sacral colpopexy for treatment of POP.

OP 393 – Multicentre randomized controlled trial of a pelvic floor muscle training

intervention for the prevention of POP (PREVPROL).

OP 398 – Do levator ani muscle defects predict recurrent POP after anterior

colporrhaphy?

 

Take Home Messages

x8Darmvoorbereiding geen toegevoegde waarde.

O Hysteropexie niet inferieur aan hysterectomie.

O na TVM is kans op OK voor exposure groter dan OK voor recidief POP.

O Ureter katheters verkleinen niet kans op letsel ureter bij vaginale McCall.

O 5 jaar resultaten TVM niet beter dan die met eigen weefsel.

O BFT verbetert POP symptomen op korte termijn (3 maanden) beter dan een

pessarium, maar verbetering is niet klinisch relevant!

O Geschatte lange termijn succes POP chirurgie mogelijk veel lager dan gedacht…

O Preventieve BFT verkleint ernst van prolaps symptomen, maar de klinische

relevantie en kosten-effectiviteit nog onduidelijk.

O Levator ani defecten lijken niet geassocieerd met POP recidief van voorwand.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact