Prof. Ruud Bosch, rapporteur Overactieve Blaas

Prof. Ruud Bosch, rapporteur Overactieve Blaas

Prof. dr. Ruud Bosch, uroloog UMC Utrecht, rapporteerde over de overactieve blaas.

Door te klikken op het onderwerp komt u bij de rapportage van Prof. Bosch. Daar vindt u een link naar het congres-abstract en eventueel de posterpresentatie. Deze documenten komen van de website van het congres van de International Continence Society. De cursieve teksten bij de rapportages zijn samenvattingen en/of conclusies van Prof. Bosch. Aan het einde van deze pagina vindt u zijn take home messages, met links naar de rapportages waarop deze zijn gebaseerd.

OAB algemeen: roken [1] 402 Effect of smoking sensation on overactive bladder symptoms in adults: a pilot study. Wyman J et al.

OAB algemeen: microbioom, ... [2] 619 The urinary microbiomeof women with urinary continence. L Brubaker et al.

[Sacrale] neuromodulatie en OAB [1] 6 Quality of life mathematical modeling comparing sacral neuromodulation vs botoxA in the treatment of overactive bladder syndrome in Colombia. Castanoet al.

Sacrale neuromodulatie en OAB [2] 708 A prospective, multicenter trial evaluating efficacy, safety and quality of life of sacral neuromodulation through 24 months in subjects with symptoms of overactive bladder. NoblettK. et al [Siegel] Sacraleneuromodulatie en OAB

OnabotulinetoxineA (Botox) CIC [1] 327 Onabotulinumtox in A demonstrates similar improvements in urinary incontinence and quality of life regardless of the use of CIC or the presence of UTI in patients with overactive bladder. EveraertK. et al.

OnabotulinetoxineA (Botox) UWI  [2] 327 OnabotulinumtoxinA demonstrates similar improvements in urinary incontinence and quality of life regardless of the use of CIC or the presence of UTI in patients with overactive bladder. EveraertK. et al.

OnabotulinetoxineA(Botox) [3] 331 Multicenter analysis of 10 years follow-up after repeat intravesical botulinumtoxin-A injections in patients with detrusor overactivity. Rahnama’IM et al [van Koeveringe]

OnabotulinetoxineA (Botox) [4] 373 Prospective randomized comparative study of intravesical onabotulinumtoxinA injection with different injection number for overactive bladder syndrome. Liao C et al.

OnabotulinetoxineA (Botox) [5] 569 Intravesicalinstillation of liposome encapsulated onabotulinumtoxinAfor patients with overactive bladder -a pilot clinical study. Jiang Y et al.  315 Evaluating the use of botulinumtoxin for the treatment of detrusor overactivityin older patients. SammarcoA et al.

Antimuscarinicaen Bèta-3 agonist [1] 137 Persistence on pharmacotherapy [=mirabegron] for overactive bladder syndrome in a female pelvic medicine and reconstructive surgery division. Tran A et al.

Antimuscarinicaen Bèta-3 agonist [2-3] 576 Persistence with mirabegronin patients with overactive bladder: a comparative study of mirabegron and antimuscarinics. OgiharaK et al.

 

Antimuscarinica en Bèta-3 agonist [4]  579 Evaluating the magnitude of improvements in patient-reported outcomes by age in overactive bladder patients: a pooled analysis of two mirabegron clinical trials. Lipsitz D et al.

 

 

Take home messages -1

1- Stoppen met roken bij OAB lijkt [net als bij stoppen met roken en stress-incontinentie] geen duidelijk effect te hebben op OAB-wet.

 2- Het microbioom voor de behandeling met Onabotulinetoxine A of AC is mogelijk geassocieerd met het risico op UWI na de behandeling. Deze bacterieën zijn dus protectief. Antibiotica moeten dus in de praktijk niet indiscriminatief worden gegeven aan vrouwen met incontinentie die geen klachten van UWI hebben.

 3- In een grote post-approval studie met OAB patiënten van de minder ernstige categorie was bij behandeling met sacrale neuromodulatie de onmiddellijke failure rate 3 maanden na implantatie toch wel zorgelijk en bedroeg 19% bij UUI en zelfs 31% bij UF. Dit is bij een cohort dat een 2-stage implant [met een 80% implantatierate] onderging dus niet beter dan vroeger na de korte percutane testfase. De hoop was natuurlijk dat bij deze minder ernstige gevallen een beter effect te bereiken zou zijn dan bij de meer ernstige casus; maar dat lijkt dus niet het geval.

 4- Mirabegron: bij de vergelijking van mirabegron met individuele antimuscarinica wordt gezien dat de persistence rate van tolterodine slechter is, maar niet die van solifenacine.

5- Mirabegron: Op basis van PROMs was mirabegron50 mg effectiever dan placebo. De meest uitgesproken effecten werden gezien bij patiënten van 65 jaar en ouder.

Take home messages -2

1- OnabotulineToxineA: Boven de leeftijd van 70 jaar is er een grotere kans dat GEEN symptomatische verbetering optreedt [Odds ratio 4.8].

 2- OnabotulineToxineA: Evenveel verbetering in incontinentiesymptomen en QoL bij patiënten die CIC moesten doen dan bij patiënten die geen CIC hoefden te doen.

 3- OnabotulineToxineA: Evenveel verbetering in incontinentiesymptomen en QoL bij patiënten die een UWI kregen in vergelijking met degene die geen UWI kregen. Patiënten met DM hadden een grotere kans op CIC.

 4- Onabotuline Toxine Aherinjecties: Het interval tussen de eerste 5 injecties ligt tussen de 200 en 300 dagen en lijkt iets af te nemen naarmate er meer herhalingen komen. Het percentage patiënten dat CIC moest doen nam vanaf de 2e injectie niet toe.

 5- OnabotulineToxineA injecties: Verdelen van 100U over 10 injectieplaatsen is even goed als verdelen over 20 of 40 plaatsen.

© 2016 Continentie Stichting Nederland  |  Disclaimer Contact